شکایت از حاجی میرزایی به کمیسیون اصل ۹۰
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

شکایت از حاجی میرزایی به کمیسیون اصل ۹۰

تدوین لایحه جامع فرهنگیان ضروری است
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

تدوین لایحه جامع فرهنگیان ضروری است

معلمان در مردادماه واکسینه می‌ شوند
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

معلمان در مردادماه واکسینه می‌ شوند

فوق العاده ویژه فرهنگیان پرداخت می شود؟
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

فوق العاده ویژه فرهنگیان پرداخت می شود؟

آیا دانش‌آموزان واکسن کرونا می زنند؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آیا دانش‌آموزان واکسن کرونا می زنند؟

توییت حاجی میرزایی درباره رتبه بندی معلمان
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

توییت حاجی میرزایی درباره رتبه بندی معلمان

حاجی‌ میرزایی درباره حقوق معلمان تذکر گرفت
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

حاجی‌ میرزایی درباره حقوق معلمان تذکر گرفت

خبر مهم درباره امتحانات پایه‌ نهم و دوازدهم + فیلم
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

خبر مهم درباره امتحانات پایه‌ نهم و دوازدهم + فیلم