اخبار جدید حادثه تیراندازی

واکنش بایدن به حادثه تیراندازی در متروی نیویورک/ تا مجرم را پیدا نکنیم، دست از تلاش برنمی داریم

واکنش بایدن به حادثه تیراندازی در متروی نیویورک/ تا مجرم را پیدا نکنیم، دست از تلاش برنمی داریم