توسعه ناوگان اتوبوسرانی یکی از مؤلفه‌های بودجه سال آینده
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

توسعه ناوگان اتوبوسرانی یکی از مؤلفه‌های بودجه سال آینده

رونمایی از سامانه الکترونیک سلامت شهرداری تهران در دهه فجر
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

رونمایی از سامانه الکترونیک سلامت شهرداری تهران در دهه فجر

تصویب «ساختار حریم مناطق پایتخت» در شورای اداری شهرداری تهران
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تصویب «ساختار حریم مناطق پایتخت» در شورای اداری شهرداری تهران

انتشار گزارش ارزیابی عملکرد سال ۹۸ سازمان ها و شرکت‌های شهرداری
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

انتشار گزارش ارزیابی عملکرد سال ۹۸ سازمان ها و شرکت‌های شهرداری

الزام شهرداری تهران به رعایت شاخص‌های سلامت، ایمنی و محیط‌زیست
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

الزام شهرداری تهران به رعایت شاخص‌های سلامت، ایمنی و محیط‌زیست

یک فوریت طرح اداره کل سلامت ایمنی و محیط زیست رای آورد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

یک فوریت طرح اداره کل سلامت ایمنی و محیط زیست رای آورد