پیام تبریک کرزی به امیرعبداللهیان
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

پیام تبریک کرزی به امیرعبداللهیان

حامد کرزی: حاکمان افغانستان به‌دنبال درگیری با ایران نیستند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

حامد کرزی: حاکمان افغانستان به‌دنبال درگیری با ایران نیستند

کرزای خواستار احترام طالبان به نظر علمای افغانستان در مورد بازگشایی مدارس شد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

کرزای خواستار احترام طالبان به نظر علمای افغانستان در مورد بازگشایی مدارس شد

چرا وزیر کشور راحت ترین کار را برای مهاجرین افغانستانی انجام نمی دهد؟
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

چرا وزیر کشور راحت ترین کار را برای مهاجرین افغانستانی انجام نمی دهد؟

کرزی: ایران از هیچ کمکی به افغانستان دریغ نکرده است
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

کرزی: ایران از هیچ کمکی به افغانستان دریغ نکرده است

طالبان با فرار اشرف غنی به افغانستان دعوت شدند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

طالبان با فرار اشرف غنی به افغانستان دعوت شدند

کرزی: همه افغان‌ها باید در قدرت حضور داشته باشند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

کرزی: همه افغان‌ها باید در قدرت حضور داشته باشند

رایزنی های نماینده ایران در امور افغانستان با همتای پاکستانی و رهبران افغانستان
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

رایزنی های نماینده ایران در امور افغانستان با همتای پاکستانی و رهبران افغانستان

کرزای و عبدالله عبدالله در حبس خانگی به سر می‌برند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

کرزای و عبدالله عبدالله در حبس خانگی به سر می‌برند