دلایل ادامه تورم در ایران / الگوی مصرف باید تغییر کند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

دلایل ادامه تورم در ایران / الگوی مصرف باید تغییر کند

اثر تورمی کسری بودجه بیشتر از ساماندهی یارانه‌ها
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

اثر تورمی کسری بودجه بیشتر از ساماندهی یارانه‌ها

تخصیص ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

تخصیص ۹ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو

رفع تحریم، تبعات تورمی حذف ارز دولتی را کاهش می دهد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

رفع تحریم، تبعات تورمی حذف ارز دولتی را کاهش می دهد

توزیع منابع در کشور عادلانه نیست / تقویت تولید و اصلاح عرضه برای حل معضل اقتصاد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

توزیع منابع در کشور عادلانه نیست / تقویت تولید و اصلاح عرضه برای حل معضل اقتصاد

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دارو گران می‌شود؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دارو گران می‌شود؟

عدم قیمت گذاری سازمان حمایت با حذف ارز دولتی کالاهای اساسی یعنی گرانی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

عدم قیمت گذاری سازمان حمایت با حذف ارز دولتی کالاهای اساسی یعنی گرانی

حذف ارز دولتی قیمت دلار را دو برابر می کند
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

حذف ارز دولتی قیمت دلار را دو برابر می کند

کاهش اثر تورمی حذف ارز دولتی با پرداخت جایگزین
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کاهش اثر تورمی حذف ارز دولتی با پرداخت جایگزین

اعطای کارت پروتئین به ۷ دهک پس از حذف ارز دولتی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

اعطای کارت پروتئین به ۷ دهک پس از حذف ارز دولتی

یارانه پنهان| کسری 8 میلیارد دلاری تامین کالاهای اساسی و دارو
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

یارانه پنهان| کسری 8 میلیارد دلاری تامین کالاهای اساسی و دارو

فشار نمایندگان مجلس به دولت برای گران کردن ارز دولتی/حذف ارز دولتی یا گران کردن آن تبعات تورمی شدیدی دارد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

فشار نمایندگان مجلس به دولت برای گران کردن ارز دولتی/حذف ارز دولتی یا گران کردن آن تبعات تورمی شدیدی دارد