ارز ۴۲۰۰ تومانی چه بر سر کشاورزی ایران آورد؟
اخبار جدید اقتصادی

ارز ۴۲۰۰ تومانی چه بر سر کشاورزی ایران آورد؟

واکنش ایرنا به گزارش تجارت‌نیوز درباره گرانی چیپس
اخبار جدید اقتصادی

واکنش ایرنا به گزارش تجارت‌نیوز درباره گرانی چیپس

چرا باید ارز ترجیحی حذف شود؟
اخبار جدید اقتصادی

چرا باید ارز ترجیحی حذف شود؟

راهکارهای مهار تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی
اخبار جدید اقتصادی

راهکارهای مهار تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی

کارت اعتباری یارانه نمی‌تواند زیان مصرف‌کننده را جبران کند
اخبار جدید اقتصادی

کارت اعتباری یارانه نمی‌تواند زیان مصرف‌کننده را جبران کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: گرانی سرسام آور ناشی از حذف ارز ترجیحی عواقب خطرناکی دارد
اخبار جدید سیاسی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: گرانی سرسام آور ناشی از حذف ارز ترجیحی عواقب خطرناکی دارد

شرط و شروط جنجالی مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
اخبار جدید اقتصادی

شرط و شروط جنجالی مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

هشدار نسبت به تهدید حیات طبقه متوسط/ مالیات از دارایی در دوره تورم بحران‌زاست
اخبار جدید اقتصادی

هشدار نسبت به تهدید حیات طبقه متوسط/ مالیات از دارایی در دوره تورم بحران‌زاست

واکنش تند کمیسیون تلفیق بودجه به حذف ارز دولتی/ طبقات پایین، له می‌شوند
اخبار جدید اقتصادی

واکنش تند کمیسیون تلفیق بودجه به حذف ارز دولتی/ طبقات پایین، له می‌شوند

سرانجام برنامه مکتوب حذف ارز ترجیحی توسط دولت به مجلس رسید
اخبار جدید سیاسی

سرانجام برنامه مکتوب حذف ارز ترجیحی توسط دولت به مجلس رسید