اخبار جدید حریق در شرکت جمیل نخ شهرک صنعتی مورچه خورت