اخبار جدید حسن یزدانی

یزدانی باز هم حریف تیلور سرسخت نشد/ پلنگ جویبار نقره‌ای شد

یزدانی باز هم حریف تیلور سرسخت نشد/ پلنگ جویبار نقره‌ای شد