واکنش روزنامه اعتماد به لغو آزمون آیلتس؛ این شدت مداخله در حقوق شهروندی هیچ مشابهی ندارد!
اخبار جدید سیاسی

واکنش روزنامه اعتماد به لغو آزمون آیلتس؛ این شدت مداخله در حقوق شهروندی هیچ مشابهی ندارد!

۱۱ تصادف منجر به فوت در نتیجه تغییر مسیر ناگهانی در معابر شهری
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۱۱ تصادف منجر به فوت در نتیجه تغییر مسیر ناگهانی در معابر شهری

بروکراسی اداری محل نقض حقوق شهروندی است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بروکراسی اداری محل نقض حقوق شهروندی است

مخالفت دولت با  ایجاد محدودیت در ارائه خدمات عمومی
اخبار جدید گوناگون

مخالفت دولت با ایجاد محدودیت در ارائه خدمات عمومی

پوشش گروه‌های محروم از بیمه‌های اجتماعی در دولت مردمی سیزدهم
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پوشش گروه‌های محروم از بیمه‌های اجتماعی در دولت مردمی سیزدهم

کامبیز نوروزی: حتی «یک مورد» آزار جنسی در سینما، زیاد است
اخبار جدید فرهنگی

کامبیز نوروزی: حتی «یک مورد» آزار جنسی در سینما، زیاد است

ورود دادگستری گلستان به پرونده تعرض به سبزی فروش گرگانی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

ورود دادگستری گلستان به پرونده تعرض به سبزی فروش گرگانی

تصدی‌گری مسائل معلولان باید به نهادهای مردمی واگذار شود
اخبار جدید سیاسی

تصدی‌گری مسائل معلولان باید به نهادهای مردمی واگذار شود

افزایش دانش حقوقی امر حیاتی برای پیشگیری از ارتکاب جرایم در جامعه
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

افزایش دانش حقوقی امر حیاتی برای پیشگیری از ارتکاب جرایم در جامعه

اعلام زمان پرداخت حقوق شهریورماه مستمری‌بگیران تامین اجتماعی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اعلام زمان پرداخت حقوق شهریورماه مستمری‌بگیران تامین اجتماعی