ماموریت قالیباف به دیوان محاسبات/ پرداخت حقوق مدیرانی که اطلاعات‌شان در پاکنا ثبت نشود، غیرقانونی است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

ماموریت قالیباف به دیوان محاسبات/ پرداخت حقوق مدیرانی که اطلاعات‌شان در پاکنا ثبت نشود، غیرقانونی است

خلف وعده‌ی دولت رئیسی در اجرای قانون و شفافیت حقوق مدیران
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

خلف وعده‌ی دولت رئیسی در اجرای قانون و شفافیت حقوق مدیران

میزان حقوق نمایندگان، وزرا و استانداران اعلام شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

میزان حقوق نمایندگان، وزرا و استانداران اعلام شد

تلاش وزارت نفت برای افزایش حقوق مدیران با ترفند بحران آفرینی
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

تلاش وزارت نفت برای افزایش حقوق مدیران با ترفند بحران آفرینی

قاعده دینی پرداخت حقوق به مدیران
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

قاعده دینی پرداخت حقوق به مدیران

تصمیماتی ویژه حقوق مدیران در روزهای آخر دولت
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

تصمیماتی ویژه حقوق مدیران در روزهای آخر دولت

امتیازات فوق العاده مدیریت دو برابر شد/افزایش پی در پی حقوقها در آخرین ماه فعالیت دولت دوازدهم
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

امتیازات فوق العاده مدیریت دو برابر شد/افزایش پی در پی حقوقها در آخرین ماه فعالیت دولت دوازدهم

افزایش حقوق مدیران به اسم سختی کار در سکوهای نفتی
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

افزایش حقوق مدیران به اسم سختی کار در سکوهای نفتی