مدیریت هوشمند کرونا بستگی به مردم دارد/ ویژگی طرح شهید سلیمانی
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

مدیریت هوشمند کرونا بستگی به مردم دارد/ ویژگی طرح شهید سلیمانی

اومیکرون هر هفته ۵ برابر می شود/قدرت ماندگاری سویه
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

اومیکرون هر هفته ۵ برابر می شود/قدرت ماندگاری سویه

هنوز به نقطه اوج کرونا نرسیده ایم/همه چیز به رفتار ما بستگی دارد
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

هنوز به نقطه اوج کرونا نرسیده ایم/همه چیز به رفتار ما بستگی دارد

خیز جدید کرونا در جنوب کشور قابل پیش بینی بود/ ترددهای غیرقانونی
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

خیز جدید کرونا در جنوب کشور قابل پیش بینی بود/ ترددهای غیرقانونی

احتمال وقوع پیک پنجم کرونا در ایران/شرط رسیدن به ایمنی جمعی چیست؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

احتمال وقوع پیک پنجم کرونا در ایران/شرط رسیدن به ایمنی جمعی چیست؟

آیا در واکسن‌های کرونا «آهن» وجود دارد؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آیا در واکسن‌های کرونا «آهن» وجود دارد؟

آخرین وضعیت کرونا در ایران و جهان/آیا وضعیت ایران بهتر از کشورهای دیگر است؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آخرین وضعیت کرونا در ایران و جهان/آیا وضعیت ایران بهتر از کشورهای دیگر است؟