دلایل تعویق جلسات طرح حمایت از کاربران فضای مجازی
اخبار جدید فناوری

دلایل تعویق جلسات طرح حمایت از کاربران فضای مجازی

جلسه کمیسیون طرح حمایت از کاربران فضای مجازی فردا تشکیل می شود
اخبار جدید فناوری

جلسه کمیسیون طرح حمایت از کاربران فضای مجازی فردا تشکیل می شود

دولتها در ۲۰۲۲ چگونه فضای مجازی خود را صیانت می کنند
اخبار جدید فناوری

دولتها در ۲۰۲۲ چگونه فضای مجازی خود را صیانت می کنند

مردم در دولت سیزدهم طعم شیرین حکمرانی فناوری را می چشند
اخبار جدید فناوری

مردم در دولت سیزدهم طعم شیرین حکمرانی فناوری را می چشند

سکوت در برابر اقدام اینستاگرام را جایز نمی دانم
اخبار جدید فناوری

سکوت در برابر اقدام اینستاگرام را جایز نمی دانم

آنالیز بیگ دیتا؛ انقلابی در کشاورزی/ نقش داده در امنیت غذایی
اخبار جدید فناوری

آنالیز بیگ دیتا؛ انقلابی در کشاورزی/ نقش داده در امنیت غذایی

فعالیت شبکه های اجتماعی در یک سال آینده / افزایش اهرم‌های فشار
اخبار جدید فناوری

فعالیت شبکه های اجتماعی در یک سال آینده / افزایش اهرم‌های فشار

بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی فردا آغاز می شود
اخبار جدید فناوری

بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی فردا آغاز می شود

حکمرانی پلتفرمی در چین و آمریکا/ دوران تشویق شرکتهای فناوری گذشت
اخبار جدید فناوری

حکمرانی پلتفرمی در چین و آمریکا/ دوران تشویق شرکتهای فناوری گذشت

پلتفرمها با طرح صیانت خدمات بهتری می دهند
اخبار جدید فناوری

پلتفرمها با طرح صیانت خدمات بهتری می دهند