معاون جدید امور تعاون وزارت تعاون منصوب شد
اخبار جدید اقتصادی

معاون جدید امور تعاون وزارت تعاون منصوب شد

محمدحسین نیرومند مشاور وزیر در امور هنری و سینمایی شد
اخبار جدید فرهنگی

محمدحسین نیرومند مشاور وزیر در امور هنری و سینمایی شد

وزیر کشور حکم شهردار رشت را صادر کرد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

وزیر کشور حکم شهردار رشت را صادر کرد

«دکتر سیم فروش» رئیس هیات اجرایی جشنواره تحقیقاتی رازی شد
اخبار جدید فناوری

«دکتر سیم فروش» رئیس هیات اجرایی جشنواره تحقیقاتی رازی شد

سرپرست هیئت مرکزی گزینش شهرداری تهران منصوب شد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

سرپرست هیئت مرکزی گزینش شهرداری تهران منصوب شد

مشاور فرهنگی و رسانه‌ای وزیر ارتباطات منصوب شد
اخبار جدید فناوری

مشاور فرهنگی و رسانه‌ای وزیر ارتباطات منصوب شد

رئیس اورژانس تهران از مازندران می آید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

رئیس اورژانس تهران از مازندران می آید

رئیس سازمان اورژانس کشور منصوب شد
اخبار جدید پزشکی

رئیس سازمان اورژانس کشور منصوب شد

وزیر کشور حکم شهردار شیراز را امضا کرد
اخبار جدید سیاسی

وزیر کشور حکم شهردار شیراز را امضا کرد

رییس کل سازمان خصوصی سازی منصوب شد
اخبار جدید اقتصادی

رییس کل سازمان خصوصی سازی منصوب شد