اخبار جدید خارج شدن از حالت ایمن گوشی سامسونگ اپارات