وزرای دفاع عربستان و آمریکا تلفنی گفتگو کردند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

وزرای دفاع عربستان و آمریکا تلفنی گفتگو کردند

تلاش جدید عربستان برای رهایی از باتلاق جنگ یمن
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

تلاش جدید عربستان برای رهایی از باتلاق جنگ یمن

هدف عربستان از نزدیکتر شدن به روسیه
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

هدف عربستان از نزدیکتر شدن به روسیه

تلاش عربستان برای تقویت همکاری با روسیه
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

تلاش عربستان برای تقویت همکاری با روسیه

ماموریت ناکام برادر محمدبن سلمان در سفر به آمریکا
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

ماموریت ناکام برادر محمدبن سلمان در سفر به آمریکا

دست خالی مقام سعودی از سفر به آمریکا
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

دست خالی مقام سعودی از سفر به آمریکا

معاون وزیر دفاع عربستان با بلینکن دیدار کرد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

معاون وزیر دفاع عربستان با بلینکن دیدار کرد

ولی‌عهد نه؛ برادر ولی‌عهد سعودی عازم آمریکا می‌شود
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

ولی‌عهد نه؛ برادر ولی‌عهد سعودی عازم آمریکا می‌شود