نمایش «قتل در کاخ» تمدید شد/ تخفیف دانشجویی برای «اسب قاتلین»
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

نمایش «قتل در کاخ» تمدید شد/ تخفیف دانشجویی برای «اسب قاتلین»

یک تراژدین اجباری در خانه نمایش ‌مهرگان !
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

یک تراژدین اجباری در خانه نمایش ‌مهرگان !

اجرای «فقط یک دقیقه طول می کشه» در مهرگان
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

اجرای «فقط یک دقیقه طول می کشه» در مهرگان

اعتصاب غذای زندانی سیاسی در مهرگان!
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

اعتصاب غذای زندانی سیاسی در مهرگان!

هنریک ایبسن در تهران
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

هنریک ایبسن در تهران

اجرای «اشباح» توسط هنرجوی هنرستان سوره/ ترس از نیمه تاریک وجود
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

اجرای «اشباح» توسط هنرجوی هنرستان سوره/ ترس از نیمه تاریک وجود

«مسیر» مسعود صدیقی به خانه نمایش مهرگان افتاد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

«مسیر» مسعود صدیقی به خانه نمایش مهرگان افتاد