صف‌های اقتصاد ایران ؛ از سبد کالا تا سهام عدالت / صف‌های طویل دیگری در راه است؟

صف‌های اقتصاد ایران ؛ از سبد کالا تا سهام عدالت / صف‌های طویل دیگری در راه است؟

ابتلای ۲۱۸۰ نفر به کووید ۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته / تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار تست انجام شده است

ابتلای ۲۱۸۰ نفر به کووید ۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته / تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار تست انجام شده است