۱۱۳ کیلومتر راه دوبانده در خراسان جنوبی بهره‌برداری می‌شود
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

۱۱۳ کیلومتر راه دوبانده در خراسان جنوبی بهره‌برداری می‌شود

فولاد قاینات در انتظار بهره‌برداری رسمی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

فولاد قاینات در انتظار بهره‌برداری رسمی

طول مسیر دوبانده جاده بیرجند – قاین به ۷۶ کیلومتر رسید
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

طول مسیر دوبانده جاده بیرجند – قاین به ۷۶ کیلومتر رسید

بهره‌برداری از گازرسانی به ۵۲۳ روستا و ۲۸۶ واحد صنعتی خراسان جنوبی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

بهره‌برداری از گازرسانی به ۵۲۳ روستا و ۲۸۶ واحد صنعتی خراسان جنوبی

۱۰۰ کیلومتر بزرگراه تا پایان دولت در خراسان جنوبی تکمیل می‌شود
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

۱۰۰ کیلومتر بزرگراه تا پایان دولت در خراسان جنوبی تکمیل می‌شود

دولت بازپرداخت تسهیلات راه‌آهن بیرجند را تضمین کرد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

دولت بازپرداخت تسهیلات راه‌آهن بیرجند را تضمین کرد

۳۷۰ میلیارد تومان برای آبرسانی به عشایر کشور اختصاص یافت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

۳۷۰ میلیارد تومان برای آبرسانی به عشایر کشور اختصاص یافت

مقاوم‌سازی با ساخت ۱۶ هزار مسکن در خراسان جنوبی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

مقاوم‌سازی با ساخت ۱۶ هزار مسکن در خراسان جنوبی