نشست «شناخت و ویراش داستان» برگزار شد
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

نشست «شناخت و ویراش داستان» برگزار شد

۴۵ هزار اثر به دبیرخانه جشنواره شهید «علی لندی» رسیده است
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

۴۵ هزار اثر به دبیرخانه جشنواره شهید «علی لندی» رسیده است

«چگونه به مادربزرگم خواندن یاد دادم» بر اساس زندگی نویسنده
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

«چگونه به مادربزرگم خواندن یاد دادم» بر اساس زندگی نویسنده

چرا سریال های ایرانی در پایان می میرند؟
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

چرا سریال های ایرانی در پایان می میرند؟

نویسنده برای خلق آثار باید سراغ دغدغه اجتماعی برود/محدودیت ها باور پذیری داستان را سلب می کند/معمولا سریال ها به صورت اتوماتیک به سمت مسائل اقتصادی و سیاسی کشیده می شوند
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

نویسنده برای خلق آثار باید سراغ دغدغه اجتماعی برود/محدودیت ها باور پذیری داستان را سلب می کند/معمولا سریال ها به صورت اتوماتیک به سمت مسائل اقتصادی و سیاسی کشیده می شوند

ویژه برنامه انتخابات در «شهر فرنگ»
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

ویژه برنامه انتخابات در «شهر فرنگ»