ثبت‌ نام «وام تحصیلی» دانشجویان علوم‌ پزشکی
اخبار جدید گوناگون

ثبت‌ نام «وام تحصیلی» دانشجویان علوم‌ پزشکی

تحصیل ۹۴ هزار دانشجوی خارجی در ایران
اخبار جدید گوناگون

تحصیل ۹۴ هزار دانشجوی خارجی در ایران

مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت بر اساس سوابق تحصیلی سراسری ۱۴۰۱ تمدید شد
اخبار جدید گوناگون

مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت بر اساس سوابق تحصیلی سراسری ۱۴۰۱ تمدید شد

مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت بر اساس سوابق تحصیلی سراسری ۱۴۰۱ تمدید شد
اخبار جدید گوناگون

مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت بر اساس سوابق تحصیلی سراسری ۱۴۰۱ تمدید شد

علم غیرکاربردی!
اخبار جدید گوناگون

علم غیرکاربردی!

دانشجوها در اعتراضات‌ مشروب می‌خوردند که ترسشان بریزد
اخبار جدید گوناگون

دانشجوها در اعتراضات‌ مشروب می‌خوردند که ترسشان بریزد

بزرگداشت شهدای حادثه شاه‌چراغ در دانشگاه اصفهان
اخبار جدید گوناگون

بزرگداشت شهدای حادثه شاه‌چراغ در دانشگاه اصفهان

۱۴۰ دانشجوی بین‌الملل در دانشگاه لرستان تحصیل می‌کنند
اخبار جدید گوناگون

۱۴۰ دانشجوی بین‌الملل در دانشگاه لرستان تحصیل می‌کنند

ساخت خوابگاه متأهلی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

ساخت خوابگاه متأهلی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

روبل مورد نیاز دانشجویان مشغول به تحصیل تامین شد
اخبار جدید اقتصادی

روبل مورد نیاز دانشجویان مشغول به تحصیل تامین شد