علم غیرکاربردی!
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

علم غیرکاربردی!

دانشجوها در اعتراضات‌ مشروب می‌خوردند که ترسشان بریزد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

دانشجوها در اعتراضات‌ مشروب می‌خوردند که ترسشان بریزد

بزرگداشت شهدای حادثه شاه‌چراغ در دانشگاه اصفهان
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

بزرگداشت شهدای حادثه شاه‌چراغ در دانشگاه اصفهان

۱۴۰ دانشجوی بین‌الملل در دانشگاه لرستان تحصیل می‌کنند
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

۱۴۰ دانشجوی بین‌الملل در دانشگاه لرستان تحصیل می‌کنند

ساخت خوابگاه متأهلی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

ساخت خوابگاه متأهلی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

روبل مورد نیاز دانشجویان مشغول به تحصیل تامین شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

روبل مورد نیاز دانشجویان مشغول به تحصیل تامین شد

مشکلات دانشجویان در کشورهای خارجی فراتر از افسردگی و دلتنگی است
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

مشکلات دانشجویان در کشورهای خارجی فراتر از افسردگی و دلتنگی است

علت مسمومیت دانشجویان زنجانی آلودگی میکروبی بود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

علت مسمومیت دانشجویان زنجانی آلودگی میکروبی بود

اقدامات راهبردی سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها در اولویت برنامه‌های وزارت علوم قرار دارد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

اقدامات راهبردی سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها در اولویت برنامه‌های وزارت علوم قرار دارد

راه‌های کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان کدام است؟
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

راه‌های کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان کدام است؟

دانشجویان علمی کاربردی سالیانه وام شهریه دریافت می‌کنند
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

دانشجویان علمی کاربردی سالیانه وام شهریه دریافت می‌کنند

پای درد و دل دانشجویان در روز دانشجو
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

پای درد و دل دانشجویان در روز دانشجو

دانشگاهیان در طرح‌های تحولی حوزه به عنوان مخاطب اصلی در نظر گرفته شوند
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

دانشگاهیان در طرح‌های تحولی حوزه به عنوان مخاطب اصلی در نظر گرفته شوند

۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای وام‌های دانشجویی پیش بینی شد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای وام‌های دانشجویی پیش بینی شد

آموزش کوتاه‌مدت در علمی کاربردی دنبال می‌شود
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

آموزش کوتاه‌مدت در علمی کاربردی دنبال می‌شود