آخرین اخبار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران - اخبار جدید

دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

ظریف: اشتباهات محاسباتی ابرقدرت ها تبعات فاجعه‌باری برای جهان بدنبال داشت

ظریف: اشتباهات محاسباتی ابرقدرت ها تبعات فاجعه‌باری برای جهان بدنبال داشت