آخرین اخبار دانشگاه‌های افسری ارتش - اخبار جدید

دانشگاه‌های افسری ارتش

اختتامیه هجدهمین دوره رزم مقدماتی مشترک دانشجویان دانشگاه افسری ارتش

اختتامیه هجدهمین دوره رزم مقدماتی مشترک دانشجویان دانشگاه افسری ارتش

ارتش در تمامی حوادث و طرح های مردم یاری، نوک پیکان خدمت رسانی است

ارتش در تمامی حوادث و طرح های مردم یاری، نوک پیکان خدمت رسانی است