۸ هزار نفر پشت نوبت تحت پوشش قرار گرفتن هستند/تنها یک دستگاه توان حل مشکلات را ندارد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۸ هزار نفر پشت نوبت تحت پوشش قرار گرفتن هستند/تنها یک دستگاه توان حل مشکلات را ندارد

نقش مددکاران اجتماعی در حوزه سلامت/تبعات برچسب زدن به آسیب دیدگان
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

نقش مددکاران اجتماعی در حوزه سلامت/تبعات برچسب زدن به آسیب دیدگان

شرط پوشش بیمه ای خدمات توانبخشی بیماران روانپزشکی
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

شرط پوشش بیمه ای خدمات توانبخشی بیماران روانپزشکی

فقر تخت توانبخشی در کشور
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

فقر تخت توانبخشی در کشور

خدمات توانبخشی مغفول مانده است/مشکل معلولان مادرزادی
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

خدمات توانبخشی مغفول مانده است/مشکل معلولان مادرزادی

ابعاد مختلف سلامت کودکان در بحران کرونا آسیب دیده است
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

ابعاد مختلف سلامت کودکان در بحران کرونا آسیب دیده است

۷۰ درصد کودکان کم شنوا حاصل ازدواج های فامیلی هستند
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

۷۰ درصد کودکان کم شنوا حاصل ازدواج های فامیلی هستند

هر ۳ ثانیه یک نفر دچار آلزایمر می شود
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

هر ۳ ثانیه یک نفر دچار آلزایمر می شود

تشخیص اختلال یادگیری زبان مادری کودکان
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

تشخیص اختلال یادگیری زبان مادری کودکان

اجرای آزمون های بالینی زبانی برای تشخیص اختلال یادگیری کودکان
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

اجرای آزمون های بالینی زبانی برای تشخیص اختلال یادگیری کودکان

۵۰ درصد کم شنوایی ها قابل پیشگیری هستند
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

۵۰ درصد کم شنوایی ها قابل پیشگیری هستند