۴۵ میلیارد تومان برای ۲ طرح درمانی سمنان اختصاص یافت
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

۴۵ میلیارد تومان برای ۲ طرح درمانی سمنان اختصاص یافت

اعضای بدن یک مرد سرخه‌ای به بیماران خاص زندگی بخشید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اعضای بدن یک مرد سرخه‌ای به بیماران خاص زندگی بخشید

اهدای عضو معلم سمنانی به بیماران جان تازه بخشید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

اهدای عضو معلم سمنانی به بیماران جان تازه بخشید

وضعیت نامناسب درمانگاه گرمسار مورد توجه مسئولان باشد
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

وضعیت نامناسب درمانگاه گرمسار مورد توجه مسئولان باشد

مبارزه با سالک در دامغان/ اعتبارات اختصاص یافت
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

مبارزه با سالک در دامغان/ اعتبارات اختصاص یافت

۲میلیون دوز واکسن کرونا وارد شد/ واکسیناسیون عمومی در گام بعدی
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

۲میلیون دوز واکسن کرونا وارد شد/ واکسیناسیون عمومی در گام بعدی

ساخت و تجهیز بیمارستان دامغان به بودجه ۱۴۰۰ نرسید
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

ساخت و تجهیز بیمارستان دامغان به بودجه ۱۴۰۰ نرسید

معضلات کرونا و بیماران خاص استان سمنان/ ترس تلخ به قیمت جان شیرین
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

معضلات کرونا و بیماران خاص استان سمنان/ ترس تلخ به قیمت جان شیرین

بازار سیاه انسولین زیرپوست شهر/تکلیف نامعلوم بیماران استان سمنان
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

بازار سیاه انسولین زیرپوست شهر/تکلیف نامعلوم بیماران استان سمنان

قرارگاه سلامت دهان و دندان در سمنان افتتاح شد
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

قرارگاه سلامت دهان و دندان در سمنان افتتاح شد