آمار کرونا اردبیل ۲۹ آبان؛ ۳ فوتی و ۲۳ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا اردبیل ۲۹ آبان؛ ۳ فوتی و ۲۳ ابتلای جدید

نخستین عمل جراحی تومور نخاعی در مشگین‌شهر با موفقیت انجام شد
اخبار جدید پزشکی

نخستین عمل جراحی تومور نخاعی در مشگین‌شهر با موفقیت انجام شد

آمار کرونا اردبیل ۱۷ آبان؛ بدون فوتی و ۲۹ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا اردبیل ۱۷ آبان؛ بدون فوتی و ۲۹ ابتلای جدید

آمار کرونا اردبیل ۶ آبان؛ بدون فوتی و ۳۳ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا اردبیل ۶ آبان؛ بدون فوتی و ۳۳ ابتلای جدید

آمار کرونا اردبیل ۱۴ مهر؛ ۴ فوتی و ۳۴ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا اردبیل ۱۴ مهر؛ ۴ فوتی و ۳۴ ابتلای جدید

آمار کرونا اردبیل ۱۰ مهر؛ یک فوتی و ۳۲ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا اردبیل ۱۰ مهر؛ یک فوتی و ۳۲ ابتلای جدید

آمار کرونا اردبیل ۳۰ شهریور؛ ۶ فوتی و ۵۶ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا اردبیل ۳۰ شهریور؛ ۶ فوتی و ۵۶ ابتلای جدید

آمار کرونا اردبیل ۶ شهریور؛ ۱۵ فوتی و ۱۲۴ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا اردبیل ۶ شهریور؛ ۱۵ فوتی و ۱۲۴ ابتلای جدید

آمار کرونا اردبیل ۱۷ مرداد؛ ۹ فوتی و ۱۳۹ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا اردبیل ۱۷ مرداد؛ ۹ فوتی و ۱۳۹ ابتلای جدید

اعضای بدن جوان ۲۹ ساله اردبیلی به بیماران نیازمند اهدا شد
اخبار جدید پزشکی

اعضای بدن جوان ۲۹ ساله اردبیلی به بیماران نیازمند اهدا شد

top