خود اتکایی و تجهیز بیمارستان ها دستاورد مهم کرونا در اردبیل است
اخبار جدید پزشکی

خود اتکایی و تجهیز بیمارستان ها دستاورد مهم کرونا در اردبیل است

روز قهرمان محاصره استرس‌ها
اخبار جدید پزشکی

روز قهرمان محاصره استرس‌ها

دیابت و فشار خون بالا عامل ایجاد نارسایی های کلیوی است
اخبار جدید پزشکی

دیابت و فشار خون بالا عامل ایجاد نارسایی های کلیوی است

مقالات علمی باید مشکلات‌ جامعه و مردم را حل کند
اخبار جدید پزشکی

مقالات علمی باید مشکلات‌ جامعه و مردم را حل کند

دسترسی به مراقبت های بهداشت روان در شرایط کرونا ضروری است
اخبار جدید پزشکی

دسترسی به مراقبت های بهداشت روان در شرایط کرونا ضروری است

بیماری قلبی و عروقی اولین دلیل مرگ و میر در اردبیل
اخبار جدید پزشکی

بیماری قلبی و عروقی اولین دلیل مرگ و میر در اردبیل

مردم رعایت بهداشت را جدی بگیرند / پاییز و زمستان سختی در راه است
اخبار جدید پزشکی

مردم رعایت بهداشت را جدی بگیرند / پاییز و زمستان سختی در راه است

نقش مهم پرستاران و ماماها در کاهش هزینه های درمان
اخبار جدید پزشکی

نقش مهم پرستاران و ماماها در کاهش هزینه های درمان

پرستاران «قرارداد ۸۹ روزه» ایام کرونا به استخدام امیدوار باشند
اخبار جدید پزشکی

پرستاران «قرارداد ۸۹ روزه» ایام کرونا به استخدام امیدوار باشند

top