آخرین اخبار دانشگاه علوم پزشکی ایران - اخبار جدید

دانشگاه علوم پزشکی ایران

راه اندازی اولین کیوسک ترخیص الکترونیک بیماران در کشور

راه اندازی اولین کیوسک ترخیص الکترونیک بیماران در کشور

فعالیت ۱۰ بانک شیر در کشور/اتاق شیردهی در بیمارستان ها

فعالیت ۱۰ بانک شیر در کشور/اتاق شیردهی در بیمارستان ها