آخرین اخبار دانشگاه علوم پزشکی تهران - اخبار جدید

دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیمارستان های خصوصی در فصل سرما به کمک بخش دولتی بیایند

بیمارستان های خصوصی در فصل سرما به کمک بخش دولتی بیایند

ضرورت رعایت پروتکل های بیمارستانی در ارجاع مادران باردار پرخطر

ضرورت رعایت پروتکل های بیمارستانی در ارجاع مادران باردار پرخطر

ضرورت اصلاح پروتکل کووید ۱۹/آمادگی در برابر موج های بعدی کرونا

ضرورت اصلاح پروتکل کووید ۱۹/آمادگی در برابر موج های بعدی کرونا

واکنش به اثربخشی داروهای کووید ۱۹/توزیع «رمدسیویر» بهتر می شود

واکنش به اثربخشی داروهای کووید ۱۹/توزیع «رمدسیویر» بهتر می شود

اثربخشی برخی داروهای کووید ۱۹ تایید نشد/وضعیت توزیع رمدسیویر

اثربخشی برخی داروهای کووید ۱۹ تایید نشد/وضعیت توزیع رمدسیویر