آخرین اخبار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - اخبار جدید

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تشکیل کمیته های اخلاق بالینی در بیمارستان ها

تشکیل کمیته های اخلاق بالینی در بیمارستان ها

باید و نبایدهای تزریق واکسن آنفلوانزا در دوران کرونا

باید و نبایدهای تزریق واکسن آنفلوانزا در دوران کرونا

اولین کارآزمایی بالینی تولید داروی «فاویپیراویر» آغاز شد

اولین کارآزمایی بالینی تولید داروی «فاویپیراویر» آغاز شد