لرستان جزو استان‌های خوب و موفق در مقابله با کرونا محسوب می‌شود
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

لرستان جزو استان‌های خوب و موفق در مقابله با کرونا محسوب می‌شود

فوت ۳ بیمار کرونایی جدید در لرستان
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

فوت ۳ بیمار کرونایی جدید در لرستان

سلامت دانش‌آموزان خط قرمز دانشگاه علوم پزشکی و نظام تعلیم و تربیت است
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

سلامت دانش‌آموزان خط قرمز دانشگاه علوم پزشکی و نظام تعلیم و تربیت است

ضرورت استفاده از نیروهای متخصص و عدالت محور از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

ضرورت استفاده از نیروهای متخصص و عدالت محور از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان

سانحه برای یک دستگاه اتوبوس در لرستان/ ۱۴ نفر مصدوم شدند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

سانحه برای یک دستگاه اتوبوس در لرستان/ ۱۴ نفر مصدوم شدند

فوت ۲ بیمار مبتلا به «قارچ سیاه» در لرستان
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

فوت ۲ بیمار مبتلا به «قارچ سیاه» در لرستان

انفصال از خدمات دولتی برای متخصص زنان و زایمان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

انفصال از خدمات دولتی برای متخصص زنان و زایمان

انفصال از خدمات دولتی متخصص زنان و زایمان بیمارستان ازنا
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

انفصال از خدمات دولتی متخصص زنان و زایمان بیمارستان ازنا