آخرین اخبار دانشگاه علوم پزشکی - اخبار جدید

دانشگاه علوم پزشکی

توصیه‌هایی به دانش‌آموزان و معلمان برای قطع زنجیره کرونا

توصیه‌هایی به دانش‌آموزان و معلمان برای قطع زنجیره کرونا

پیشنهاد حذف شهریه دانشگاه‌ها و اعطای وام دانشجویی

پیشنهاد حذف شهریه دانشگاه‌ها و اعطای وام دانشجویی