استان اصفهان جزو ۵ استان با سواد کشور است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

استان اصفهان جزو ۵ استان با سواد کشور است

تلاش برای کاهش بازماندگی از تحصیل/افزایش هزینه‌ تحصیل و سرویس مدارس دانش‌آموزان استثنایی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تلاش برای کاهش بازماندگی از تحصیل/افزایش هزینه‌ تحصیل و سرویس مدارس دانش‌آموزان استثنایی

مشکل شبکه شاد برای ۳۰ درصد دانش آموزان
اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی ">اخبار جدید فرهنگی

مشکل شبکه شاد برای ۳۰ درصد دانش آموزان

طراحی ، تولید و توزیع بسته های آموزشی تقویت مهارت های نوشتاری مراکز مشکلات ویژه یادگیری
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

طراحی ، تولید و توزیع بسته های آموزشی تقویت مهارت های نوشتاری مراکز مشکلات ویژه یادگیری

هدیه دادن تبلت امروز مانند هدیه دادن مدرسه است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

هدیه دادن تبلت امروز مانند هدیه دادن مدرسه است

رشد ۸۲ برابری دانش‌آموزان تلفیقی فراگیر در مدارس پذیرا
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

رشد ۸۲ برابری دانش‌آموزان تلفیقی فراگیر در مدارس پذیرا

عدالت آموزشی مهمترین جلوه برقراری عدالت در جامعه است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

عدالت آموزشی مهمترین جلوه برقراری عدالت در جامعه است

افتتاح و کلنگ زنی ۴۵ پروژه آموزش‌وپرورش استثنایی
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

افتتاح و کلنگ زنی ۴۵ پروژه آموزش‌وپرورش استثنایی

آموزش وپرورش وبهزیستی هر دوبه دنبال تلفیق معلولان در جامعه هستند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آموزش وپرورش وبهزیستی هر دوبه دنبال تلفیق معلولان در جامعه هستند