اردوغان: نتایج نشست سه‌جانبه «لِویو» را به پوتین اطلاع می‌دهم
اخبار جدید بین الملل

اردوغان: نتایج نشست سه‌جانبه «لِویو» را به پوتین اطلاع می‌دهم

گوترش به مولداوی می رود
اخبار جدید بین الملل

گوترش به مولداوی می رود

دبیرکل سازمان ملل به اوکراین سفر می‌کند
اخبار جدید بین الملل

دبیرکل سازمان ملل به اوکراین سفر می‌کند

دبیرکل سازمان ملل از نابرابری سیستم مالی جهان انتقاد کرد
اخبار جدید بین الملل

دبیرکل سازمان ملل از نابرابری سیستم مالی جهان انتقاد کرد

دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف نبرد در اوکراین شد
اخبار جدید بین الملل

دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف نبرد در اوکراین شد

تمایل سازمان ملل متحد برای تقویت همکاری با چین
اخبار جدید بین الملل

تمایل سازمان ملل متحد برای تقویت همکاری با چین

دبیر کل سازمان ملل خواستار خویشتنداری همه طرف ها در یمن شد
اخبار جدید بین الملل

دبیر کل سازمان ملل خواستار خویشتنداری همه طرف ها در یمن شد

مهاجران در برنامه‌های ملی واکسیناسیون کرونا لحاظ شوند
اخبار جدید بین الملل

مهاجران در برنامه‌های ملی واکسیناسیون کرونا لحاظ شوند

هشدار گوترش درباره رشد فقر و گرسنگی برای نخستین بار در چند دهه گذشته
اخبار جدید بین الملل

هشدار گوترش درباره رشد فقر و گرسنگی برای نخستین بار در چند دهه گذشته

ابتکار سازمان ملل باعنوان "آبادی"برای جلوگیری از سقوط اقتصاد افغانستان
اخبار جدید بین الملل

ابتکار سازمان ملل باعنوان "آبادی"برای جلوگیری از سقوط اقتصاد افغانستان

top