اردوغان: نتایج نشست سه‌جانبه «لِویو» را به پوتین اطلاع می‌دهم
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

اردوغان: نتایج نشست سه‌جانبه «لِویو» را به پوتین اطلاع می‌دهم

گوترش به مولداوی می رود
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

گوترش به مولداوی می رود

دبیرکل سازمان ملل به اوکراین سفر می‌کند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

دبیرکل سازمان ملل به اوکراین سفر می‌کند

دبیرکل سازمان ملل از نابرابری سیستم مالی جهان انتقاد کرد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

دبیرکل سازمان ملل از نابرابری سیستم مالی جهان انتقاد کرد

دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف نبرد در اوکراین شد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

دبیر کل سازمان ملل خواستار توقف نبرد در اوکراین شد

تمایل سازمان ملل متحد برای تقویت همکاری با چین
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

تمایل سازمان ملل متحد برای تقویت همکاری با چین

دبیر کل سازمان ملل خواستار خویشتنداری همه طرف ها در یمن شد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

دبیر کل سازمان ملل خواستار خویشتنداری همه طرف ها در یمن شد

مهاجران در برنامه‌های ملی واکسیناسیون کرونا لحاظ شوند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

مهاجران در برنامه‌های ملی واکسیناسیون کرونا لحاظ شوند

هشدار گوترش درباره رشد فقر و گرسنگی برای نخستین بار در چند دهه گذشته
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

هشدار گوترش درباره رشد فقر و گرسنگی برای نخستین بار در چند دهه گذشته

ابتکار سازمان ملل باعنوان "آبادی"برای جلوگیری از سقوط اقتصاد افغانستان
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

ابتکار سازمان ملل باعنوان "آبادی"برای جلوگیری از سقوط اقتصاد افغانستان

واکنش فوری ایران به گزارش دبیر کل سازمان ملل
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

واکنش فوری ایران به گزارش دبیر کل سازمان ملل