آخرین اخبار دبیرکل کمیته اجرایی ساف - اخبار جدید

دبیرکل کمیته اجرایی ساف

عریقات: عادی‌سازی مقدمه ائتلاف‌های نظامی به رهبری اسرائیل است/ از اتحادیه عرب جدا نمی‌شویم

عریقات: عادی‌سازی مقدمه ائتلاف‌های نظامی به رهبری اسرائیل است/ از اتحادیه عرب جدا نمی‌شویم

مذاکرات متعدد عریقات قبل از نشست اتحادیه عرب/ روسیه این‌بار میزبان گروه‌های فلسطینی

مذاکرات متعدد عریقات قبل از نشست اتحادیه عرب/ روسیه این‌بار میزبان گروه‌های فلسطینی

عریقات: دبیرکل اتحادیه عرب یا توافق امارات و اسرائیل را محکوم کند یا استعفا دهد

عریقات: دبیرکل اتحادیه عرب یا توافق امارات و اسرائیل را محکوم کند یا استعفا دهد