چقدر نگران اومیکرون باشیم؟ | سازنده واکسن کرونا به این سوال پاسخ می‌دهد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

چقدر نگران اومیکرون باشیم؟ | سازنده واکسن کرونا به این سوال پاسخ می‌دهد

ایمنی حاصل از بیماری یا واکسن؛ کدامیک موثرتر است؟
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

ایمنی حاصل از بیماری یا واکسن؛ کدامیک موثرتر است؟

منبع آلودگی در واکسن‌های ژاپن مشخص شد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

منبع آلودگی در واکسن‌های ژاپن مشخص شد

قوانین فاصله‌گذاری فیزیکی را درباره ویروس دلتا کنار بگذارید
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

قوانین فاصله‌گذاری فیزیکی را درباره ویروس دلتا کنار بگذارید

وضعیت ژاپن همزمان با برگزاری بازی‌های پارالمپیک اضطراری شد
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

وضعیت ژاپن همزمان با برگزاری بازی‌های پارالمپیک اضطراری شد

آنچه متخصصان تا به حال درباره‌ گونه‌ دلتا می‌دانند | ویروسی که از چنگ سیستم ایمنی بدن فرار می‌کند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

آنچه متخصصان تا به حال درباره‌ گونه‌ دلتا می‌دانند | ویروسی که از چنگ سیستم ایمنی بدن فرار می‌کند

تصویری از قرنطینه واقعی در استرالیا | پلیس از افرادی که در خیابان هستند سوال می‌کند
اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل ">اخبار جدید بین الملل

تصویری از قرنطینه واقعی در استرالیا | پلیس از افرادی که در خیابان هستند سوال می‌کند