اخبار جدید دهمین سفر استانی رییس‌جمهوری و پیگیری دستاوردهای آن برای زنجان