۳۰.۷ درصد افراد بالای ۱۸ سال، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۳۰.۷ درصد افراد بالای ۱۸ سال، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند

۲۱.۸۳ درصد افراد بالای ۱۸ سال دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۲۱.۸۳ درصد افراد بالای ۱۸ سال دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند

۳۶۰ هزا نفر در اصفهان دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۳۶۰ هزا نفر در اصفهان دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند

شرط تزریق نوبت سوم برای افراد اعلام شد
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

شرط تزریق نوبت سوم برای افراد اعلام شد

همه چیز درباره دوز سوم واکسن کرونا
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

همه چیز درباره دوز سوم واکسن کرونا

WHO: دز سوم واکسن کرونا باید مشابه باشد
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

WHO: دز سوم واکسن کرونا باید مشابه باشد

دوز سوم فایزر تائید شد
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

دوز سوم فایزر تائید شد

تزریق دوز سوم یادآور واکسن کرونا به سالمندان را توصیه می‌کند
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

تزریق دوز سوم یادآور واکسن کرونا به سالمندان را توصیه می‌کند

چه افرادی در سنگاپور دوز سوم واکسن کرونا را دریافت می‌کنند؟
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

چه افرادی در سنگاپور دوز سوم واکسن کرونا را دریافت می‌کنند؟

میزان تاثیرگذاری دوز سوم واکسن کرونا چقدر است؟
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

میزان تاثیرگذاری دوز سوم واکسن کرونا چقدر است؟

میزان تاثیرگذاری دوز سوم واکسن
اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون ">اخبار جدید گوناگون

میزان تاثیرگذاری دوز سوم واکسن