اخبار جدید بین الملل

همایش سالانه تروریست‌ها، امسال در آلمان برگزار می شود