اخبار جدید سیاسی

محمد مهاجری: وزرای دولت رئیسی دو و نیم برابر وزرای دولت روحانی حقوق می‌گیرند