دولت سایه تک نفره همتی برای دولت رئیسی!
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

دولت سایه تک نفره همتی برای دولت رئیسی!

جلیلی: امام جمعه اهواز به‌تنهایی یک دولت سایه است/ دولت سایه باید فراگیر شود
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

جلیلی: امام جمعه اهواز به‌تنهایی یک دولت سایه است/ دولت سایه باید فراگیر شود

جلیلی: در تولید و صادرات برخی محصولات می‌توانیم به قطب منطقه تبدیل شویم
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

جلیلی: در تولید و صادرات برخی محصولات می‌توانیم به قطب منطقه تبدیل شویم

جلیلی: دوستان دولت منتخب از وجود «دولت سایه» استقبال کرده‌اند
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

جلیلی: دوستان دولت منتخب از وجود «دولت سایه» استقبال کرده‌اند

سعید جلیلی هزینه‌های ستاد خود را منتشر کرد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

سعید جلیلی هزینه‌های ستاد خود را منتشر کرد

توضیحات جلیلی درباره دولت سایه
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

توضیحات جلیلی درباره دولت سایه

جلیلی: راهکار ما این است که جوانان مرزنشین به‌جای کوله‌بری صادرکننده باشند
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

جلیلی: راهکار ما این است که جوانان مرزنشین به‌جای کوله‌بری صادرکننده باشند