اخبار جدید پزشکی

برای جلوگیری از دیابت نوع 2 و چاقی، آهسته غذا بخورید