اخبار جدید اقتصادی

توافقنامه بانک مسکن و دیجی پی برای دریافت اعتبار ۵۰ میلیون تومانی