بذرپاش: قوانین مغفول‌مانده مرتبط با ترک فعل مدیران را احصا و اعلام کنید
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

بذرپاش: قوانین مغفول‌مانده مرتبط با ترک فعل مدیران را احصا و اعلام کنید

عادل آذر درگذشت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

عادل آذر درگذشت

بذرپاش: ترک فعل سازمان هواشناسی درباره سیل رسیدگی می‌شود
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

بذرپاش: ترک فعل سازمان هواشناسی درباره سیل رسیدگی می‌شود

رشد اقتصادی و حل مسائل مردم با نظارت کارآمد بر شرکت‌های دولتی
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

رشد اقتصادی و حل مسائل مردم با نظارت کارآمد بر شرکت‌های دولتی

نهضت کاهش قیمت تمام شده کالا از پروژه‌های کلان دیوان محاسبات است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

نهضت کاهش قیمت تمام شده کالا از پروژه‌های کلان دیوان محاسبات است

بذرپاش: نهضت کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات از پروژه‌های کلان دیوان محاسبات است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

بذرپاش: نهضت کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات از پروژه‌های کلان دیوان محاسبات است

تکالیف وزارت نیرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ منتشر شد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

تکالیف وزارت نیرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ منتشر شد

سه قوه برای کاهش فاصله طبقاتی تلاش کنند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

سه قوه برای کاهش فاصله طبقاتی تلاش کنند

هزار میلیارد تومان با احکام دیوان محاسبات به خزانه بازگشت
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

هزار میلیارد تومان با احکام دیوان محاسبات به خزانه بازگشت

ارائه گزارش کارشناسی دیوان محاسبات درباره برنامه ششم توسعه
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

ارائه گزارش کارشناسی دیوان محاسبات درباره برنامه ششم توسعه

دیوان محاسبات به فکر علاج واقعه بعد از وقوع نیست
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

دیوان محاسبات به فکر علاج واقعه بعد از وقوع نیست

بذرپاش: دیوان محاسبات به فکر علاج واقعه بعد از وقوع نیست
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

بذرپاش: دیوان محاسبات به فکر علاج واقعه بعد از وقوع نیست

تقدیر معاون اقتصادی رئیس جمهور از گزارش‌های ابتکاری دیوان محاسبات
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

تقدیر معاون اقتصادی رئیس جمهور از گزارش‌های ابتکاری دیوان محاسبات

هشدار رئیس کل دیوان محاسبات کشور درباره صندوق توسعه ملی
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

هشدار رئیس کل دیوان محاسبات کشور درباره صندوق توسعه ملی

برگزاری دوره آموزشی بین المللی حسابرسی فناوری اطلاعات به میزبانی دیوان محاسبات
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

برگزاری دوره آموزشی بین المللی حسابرسی فناوری اطلاعات به میزبانی دیوان محاسبات

دیوان محاسبات عملکرد۸ماهه بودجه سال جاری را به مجلس ارائه کرد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

دیوان محاسبات عملکرد۸ماهه بودجه سال جاری را به مجلس ارائه کرد

بذرپاش میلاد حضرت مسیح (ع) را تبریک گفت
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

بذرپاش میلاد حضرت مسیح (ع) را تبریک گفت

نتیجه سیاستگذاری‌ها نباید به کوچکتر شدن سفره مردم منجر شود
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

نتیجه سیاستگذاری‌ها نباید به کوچکتر شدن سفره مردم منجر شود

بانک مرکزی به ارائه «تسهیلات ارزان قیمت خرید مسکن» اهتمام ورزد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

بانک مرکزی به ارائه «تسهیلات ارزان قیمت خرید مسکن» اهتمام ورزد

لزوم اهتمام بانک مرکزی به ارائه تسهیلات ارزان قیمت خرید مسکن
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

لزوم اهتمام بانک مرکزی به ارائه تسهیلات ارزان قیمت خرید مسکن