پرداخت یارانه نان و دارو به همه اقشار
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

پرداخت یارانه نان و دارو به همه اقشار

بیش از اوراق مالی سال بعد باید تعهدات دولت قبل را تسویه کنیم
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

بیش از اوراق مالی سال بعد باید تعهدات دولت قبل را تسویه کنیم

بودجه ۱۴۰۱ با فرض ادامه تحریم‌ بسته شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

بودجه ۱۴۰۱ با فرض ادامه تحریم‌ بسته شد

به‌هیچ‌عنوان خلق پول نکرده‌ایم
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

به‌هیچ‌عنوان خلق پول نکرده‌ایم

بودجه امسال ۱۵ آذر تقدیم مجلس می‌شود
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

بودجه امسال ۱۵ آذر تقدیم مجلس می‌شود

اندازه نصف بودجه تا پایان 1405 باید بدهی اوراق دولت قبل را بدهیم
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

اندازه نصف بودجه تا پایان 1405 باید بدهی اوراق دولت قبل را بدهیم

بودجه سال آینده ساده و قابل اندازه گیری است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

بودجه سال آینده ساده و قابل اندازه گیری است

بخشنامه بودجه ۱۴۰۱آماده ارسال به دفتر رئیس‌جمهور است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

بخشنامه بودجه ۱۴۰۱آماده ارسال به دفتر رئیس‌جمهور است