صالح‌آبادی: دولت به‌جای طلب بانک‌ها اموال در اختیارشان قرار دهد
اخبار جدید اقتصادی

صالح‌آبادی: دولت به‌جای طلب بانک‌ها اموال در اختیارشان قرار دهد

شبکه بانکی تمام قد در خدمت رونق بخش تولید کشور است
اخبار جدید اقتصادی

شبکه بانکی تمام قد در خدمت رونق بخش تولید کشور است

بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به شکل ارزی انجام شود
اخبار جدید اقتصادی

بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به شکل ارزی انجام شود

رمز پول ملی در ماه‌های آینده به صورت آزمایشی، عملیاتی می‌شود
اخبار جدید اقتصادی

رمز پول ملی در ماه‌های آینده به صورت آزمایشی، عملیاتی می‌شود

دستورالعمل تسهیل وثایق وام های تا 200 میلیون تومان مبتنی بر اعتبار سنجی
اخبار جدید اقتصادی

دستورالعمل تسهیل وثایق وام های تا 200 میلیون تومان مبتنی بر اعتبار سنجی

ارتباط مالک پتروشیمی میانکاله با صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی
اخبار جدید اقتصادی

ارتباط مالک پتروشیمی میانکاله با صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی

وضعیت بازار ارز کشور مطلوب ، روان و متعادل است / افزایش ۵۷ درصدی تأمین ارز در سال ۱۴۰۰
اخبار جدید اقتصادی

وضعیت بازار ارز کشور مطلوب ، روان و متعادل است / افزایش ۵۷ درصدی تأمین ارز در سال ۱۴۰۰

تامین ارز در سال 1400 با 57 درصد رشد به بیش از 57 میلیارد دلار رسید
اخبار جدید اقتصادی

تامین ارز در سال 1400 با 57 درصد رشد به بیش از 57 میلیارد دلار رسید

اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی ممنوع است
اخبار جدید اقتصادی

اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی ممنوع است

رئیس کل بانک مرکزی: اجرای برنامه جامع تحول و اصلاح شبکه بانکی در سال 1401
اخبار جدید اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی: اجرای برنامه جامع تحول و اصلاح شبکه بانکی در سال 1401