امکان استفاده از دستگاه رادیولوژی دندان برای مراکز درمانی آزاد شد
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

امکان استفاده از دستگاه رادیولوژی دندان برای مراکز درمانی آزاد شد

۲۷ درصد سرطان ها در ایران مربوط به دستگاه گوارش است
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

۲۷ درصد سرطان ها در ایران مربوط به دستگاه گوارش است

زیرساخت کامل نسخه‌پیچی الکترونیکی مهیا نیست
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

زیرساخت کامل نسخه‌پیچی الکترونیکی مهیا نیست

پاندمی کووید ۱۹ اوج شکوفایی خدمات تصویربرداری پزشکی بود
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

پاندمی کووید ۱۹ اوج شکوفایی خدمات تصویربرداری پزشکی بود

قدردانی وزیر بهداشت از خدمات ایثارگرانه رادیولوژیست‌ها در ایام کرونا
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

قدردانی وزیر بهداشت از خدمات ایثارگرانه رادیولوژیست‌ها در ایام کرونا

رشته جراحی قلب در ایران رو به انقراض است
اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت ">اخبار جدید پزشکی و سلامت

رشته جراحی قلب در ایران رو به انقراض است