معرفی گزینه مناسب در مهلت قانونی یا ادامه کار با حکم حکومتی؟!
اخبار جدید سیاسی

معرفی گزینه مناسب در مهلت قانونی یا ادامه کار با حکم حکومتی؟!

معرفی گزینه مناسب در مهلت قانونی یا ادامه کار با حکم حکومتی!؟
اخبار جدید سیاسی

معرفی گزینه مناسب در مهلت قانونی یا ادامه کار با حکم حکومتی!؟

مخالفت شدید خانم نماینده در جلسه رای اعتماد به فیاضی + عکس
اخبار جدید فرهنگی

مخالفت شدید خانم نماینده در جلسه رای اعتماد به فیاضی + عکس

جزئیات جلسه رای اعتماد فردای مجلس به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش
اخبار جدید فرهنگی

جزئیات جلسه رای اعتماد فردای مجلس به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

قدم بزرگ رئیسی برای گرفتن رای اعتماد وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش
اخبار جدید سیاسی

قدم بزرگ رئیسی برای گرفتن رای اعتماد وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

زمان جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش اعلام شد
اخبار جدید فرهنگی

زمان جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش اعلام شد

زمان جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش
اخبار جدید فرهنگی

زمان جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

«مسعودفیاضی»آموزش و پرورش را متحول می‌کند/او قوی‌تر از باغگلی است
اخبار جدید سیاسی

«مسعودفیاضی»آموزش و پرورش را متحول می‌کند/او قوی‌تر از باغگلی است

با این اتفاق تکلیف رتبه بندی معلمان مشخص می‌شود
اخبار جدید فرهنگی

با این اتفاق تکلیف رتبه بندی معلمان مشخص می‌شود

پارلمان لیبی رای اعتماد خود را پس گرفت
اخبار جدید سیاسی

پارلمان لیبی رای اعتماد خود را پس گرفت