وزیر پیشنهادی صنعت برنامه های خوبی ارائه داده است
اخبار جدید اقتصادی

وزیر پیشنهادی صنعت برنامه های خوبی ارائه داده است

ضرغامی فردی چندبُعدی و مناسب برای تصدی وزارت فرهنگ است
اخبار جدید سیاسی

ضرغامی فردی چندبُعدی و مناسب برای تصدی وزارت فرهنگ است

مخالف وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی/ سعیدی: ضرغامی  توجه جدی به جذابیت های گردشگری ایران نداشته است
اخبار جدید سیاسی

مخالف وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی/ سعیدی: ضرغامی توجه جدی به جذابیت های گردشگری ایران نداشته است

موافق وزیر پیشنهادی فرهنگ/تقوی: اسماعیلی به مشارکت‌پذیری در عرصه فرهنگ اعتقاد دارد
اخبار جدید سیاسی

موافق وزیر پیشنهادی فرهنگ/تقوی: اسماعیلی به مشارکت‌پذیری در عرصه فرهنگ اعتقاد دارد

کمیسیون فرهنگی مجلس با وزیر پیشنهادی فرهنگ موافقت کرد
اخبار جدید فرهنگی

کمیسیون فرهنگی مجلس با وزیر پیشنهادی فرهنگ موافقت کرد

اعلام حمایت سازمان نظام مهندسی معدن ایران از فاطمی‌امین
اخبار جدید اقتصادی

اعلام حمایت سازمان نظام مهندسی معدن ایران از فاطمی‌امین

فرصتی که برای موافقان و مخالفان صوری ایجاد شده در شأن مجلس انقلابی نیست
اخبار جدید سیاسی

فرصتی که برای موافقان و مخالفان صوری ایجاد شده در شأن مجلس انقلابی نیست

امضاهای طلایی را از بین می‌برم/قیمت سیمان را به قبل قطع برق برمی‎گردانم
اخبار جدید اقتصادی

امضاهای طلایی را از بین می‌برم/قیمت سیمان را به قبل قطع برق برمی‎گردانم

وزیر پیشنهادی صنعت: تورم در سال ۱۴۰۲ به نصف سال ۹۹ خواهد رسید
اخبار جدید اقتصادی

وزیر پیشنهادی صنعت: تورم در سال ۱۴۰۲ به نصف سال ۹۹ خواهد رسید

تبدیل راهبردها به برنامه‌های عملیاتی از نقاط قوت فاطمی امین است
اخبار جدید سیاسی

تبدیل راهبردها به برنامه‌های عملیاتی از نقاط قوت فاطمی امین است